Prasa w Internecie

Realizacja projektu badawczego:

Digitalizacja bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych

 

CHIMERA 1901-1907

TYGODNIK ILUSTROWANY 1859-1865

Opis projektu

 

Strona Biblioteki ILPiIKP

© Jerzy Franke