Z menu "Start" wybierz "Ustawienia", następnie "Panel Sterowania":

Wśród ikon Panelu Sterowania wybierz "Ekran":

Wśród właściwości Menu Ekranu wybierz opcję Ustawienia:

W obrębie "Obszaru ekranu" określ właściwą rozdzielczość:

Kliknij: "Zastosuj"

 

Powrót